DESPRE NOI

Departamentul de Învăţământ este un departament de lucru care funcţionează în conformitate cu Statutul de Organizare al Cultului Creştin Penticostal. Scopul său este de a organiza şi coordona diferite forme de învăţământ în concordanţă cu Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Penticostal spre folosul Împărăţiei lui Dumnezeu şi al bisericilor locale conform cu Matei 28: 19, 20: ” Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit…”

Departamentul de Învăţământ este condus de către pastorii Moise Ardelean, coordonator al Departamentului de Învăţământ şi Bădeliţă Ioan, secretar al Departamentului de Învăţământ. Pentru buna funcţionare a Departamentului acesta este structurat pe mai multe comisii: Comisia pentru Învăţământ Preuniversitar, Comisia pentru Învăţământ Universitar şi Comisia pentru Seminarii şi Şcoli Biblice. Departamentul de Învăţământ are o pagină web proprie: www.scoalacrestina.ro. Aceasta îşi propune să informeze cu tot ce este de folos în domeniu, cu noutăţile apărute şi să reflecte activitatea Departamentului.

În activitatea sa Departamentul de Învăţământ ţine legătura cu conducerea cultului, Comunităţile Penticostale Regionale, bisericile locale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, unităţile de învăţământ de stat din ţară, unităţile de învăţământ ale Cultului, Seminariile Biblice de pe lângă comunităţile regionale şi Şcolile Bilblice din ţară şi străinătate.

Legătura cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este asigurată prin prof.Cătană Gheorghe, responsabilul Comisiei pentru Învăţământul Preuniversitar şi Bădeliţă Ioan-Secretarul Departamentului de Învăţământ. Departamentul de Învăţământ prin comisiile sale coordonează acţiunile legate de mişcarea personalului didactic: titularizare, suplinire, elaborând Metodologia pentru acordarea avizului cultului, Programa de Titularizare, subiecte de titularizare, Programa de Religie – Cultul Penticostal. Departamentul de Învăţământ coordonează de asemenea acţiunile legate de obţinerea gradelor didactice pentru profesorii de religie penticostală, elaborând programa şi desemnând comisiile la solicitarea universităţilor organizatoare. În aceaste activităţi, pe lângă membrii comisiilor pot fi cooptaţi specialişti în domeniu din rândul bisericilor penticostale.