OLIMPIADE ŞI CONCURSURI

A) OLIMPIADE

Religie – Alianta Evanghelica – 2013

a. Regulament specific
b. Data si locul: 1-3 aprilie 2013, Iasi
c. Comisia nationala de evaluare
d. Lista participantilor si rezultate

 

B) CONCURSURI

Concursul liceelor teologice penticostale – discipline teologice – 2013

a. Data si locul: 3-5 aprilie 2013, Timisoara
b. Comisia locala de organizare
c. Comisia nationala de evaluare
d. Lista participantilor si rezultate